Bc. Kristýna Marková

Bakalářská práce

Vliv školního prostředí na komunikační schopnosti dětí předškolního věku

The Impact of School Environment on Communication Skills of Preschool Age Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu školního prostředí na komunikační schopnosti dětí předškolního věku. První část práce pojednává o komplexním vývoji komunikačních schopností a o předškolním a základním vzdělávání. V druhé části dané problematiky jsem provedla orientační analýzu vývoje komunikačních schopností u dětí předškolního věku po přechodu na základní školu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of a school environment on communication skills of preschool age children. The first part introduces the complex development of communication skills and preschool and elementary school education. In the second part of this issue I made orientational analysis of the development of communication skills of children in preschool age transitioning to elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky