Miluše RITTEROVÁ

Bakalářská práce

Úloha kolizního opatrovníka při rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů

The role of the collisional caretaker during the decision making about the putting a child in the alternating custody of parents
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o úloze kolizního opatrovníka dětí při jejich svěření do střídavé výchovy. Počátek bakalářské práce popisuje problematiku rozpadu rodiny a dále pojednává o kolizním opatrovníkovi, který se zabývá řešením otázek ohledně nezletilých dětí, zejména stanovením vhodné formy jejich budoucí výchovy. Pozornost je zaměřena na povinnosti i dovednosti kolizního opatrovníka a jeho úlohu …více
Abstract:
The bachelor´s work is about the function of a collision guardian of children during their entrusting to the alternating upbringing. The beginning of this work describes the problems of a family break-up and it is about a collision guardian who is engaged in the solving of questions about underage children, especially in the determination of the appropriate form of their future upbringing. The attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RITTEROVÁ, Miluše. Úloha kolizního opatrovníka při rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta