Petr Vitouš

Bakalářská práce

Hrozby a rizika na sociálních sítích

Threats and risks on social networks
Anotace:
Bakalářská práce "Hrozby a rizika na sociálních sítích" pojednává o fenoménu poslední doby - sociálních sítích ve spojení s možnými hrozbami a riziky, se kterými se uživatel při jejich používání může setkat. Cílem práce je zmapování tohoto prostředí, specifikace hrozeb a rizik a doporučení pro jejich minimalizaci. Pro potřeby práce byla vybrána nejohroženější skupina uživatelů sociálních sítí, a to …více
Abstract:
This Bachelor thesis "Treats and risks on social networks" deals with the phenomen of the last years - social networks with the possible threats and risks that the user may encounter. The aim of the thesis is to map this environment, specification of threats and risks and recommendations for their minimization. For the thesis needs, adolescents in the age 11-15 years (students of the second grade of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vitouš, Petr. Hrozby a rizika na sociálních sítích. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační a bezpečnostní systémy