Mgr. Klára Kolbabová

Bakalářská práce

Analýza státní rodinné politiky z hlediska podpory genderové rovnosti

Analysis of the state family policy from the point of view of gender equality
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přístupem české rodinné politiky ke genderové rovnosti. Práce zkoumá dva strategické dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí týkajících se rodinné politiky. Jde o Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005, jakožto první ucelený dokument zabývající se rodinnou politikou, a Národní koncepci podpory rodin s dětmi z roku 2007. Druhá koncepce je aktualizovanou …více
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on the approach of Czech family policy to the gender equality. It examines two strategic documents of the Ministry of labour and social affairs concerning the family policy. These are the National concept of the family policy of 2005, being the first solid document concerning the family policy and the National concept of support of families with children of 2007. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lada Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií