Tereza VICHERKOVÁ

Bakalářská práce

Vnímaná životní smysluplnost u ovdovělých žen v důchodovém věku

Perception of meaningfulness of life by the widows in retirement age
Anotace:
Tato bakalářská práce nese název "Vnímaná životní smysluplnost u ovdovělých žen v důchodovém věku" a dělí se na dvě části- část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část je rozdělená na tři kapitoly. První kapitola se zabývá obecným pojetím životní smysluplnosti a smyslem života ve stáří. Dalším tématem je ztráta partnera. Závěr teoretické části se věnuje vdovství. Výzkumná část, pojatá jako kvalitativní …více
Abstract:
The bachelor thesis is called 'Perception of Meaningfulness of Life by the Widows in Retirement Age' and it is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first one deals with meaningfulness of life and meaning of life in old age. Another topic is a loss of a partner. The end of the part deals with widowhood. The practical part, a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VICHERKOVÁ, Tereza. Vnímaná životní smysluplnost u ovdovělých žen v důchodovém věku. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta