Bc. Kristýna Šimoníková

Bakalářská práce

Analýza předmětů kulturního dědictví metodami laserové ablace

Analysis of cultural heritage objects by laser ablation methods
Anotace:
Cílem této práce je aplikace metody LA-ICP-MS ve kvalitativní i kvantitativní analýze archeologické keramiky. Teoretická část se zabývá keramikou, keramickým vzorkem, který byl analyzován, metodami, které se používají pro analýzu keramiky a velká část je věnována právě metodě LA-ICP-MS. Experimentální část je věnována optimalizaci experimentálních podmínek laserové ablace a kalibraci pomocí metody …více
Abstract:
The aim of this thesis is the application of LA-ICP-MS method in archaeological pottery and its subsequent qualitative and quantitative analysis. The theoretical part deals with pottery, ceramic sample which was analysed and methods that are used for analysis of pottery. The large part is devoted to the LA-ICP-MS method. The experimental part is focused on optimization of laser ablation experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta