Ing. Tomáš Černák

Bakalářská práce

Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna

Business plan - Photovotaic plant and its improvement
Anotace:
Téma práce podnikatelský záměr – fotovoltaická elektrárna a její využití. V této práci je podrobně vysvětlena problematika počátečních fází budování fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou detailně vysvětleny pojmy podnikatelský záměr, struktura podnikatelského záměru, cash flow. V praktické části jsou vysvětleny pojmy fotovoltaika, sluneční záření spolu s konkrétními údaji pro daný podnikatelský …více
Abstract:
The theme of work bussines plan - photovoltaic plant and its improvement. In this work is detaily explained problems of beginnig phases of building photovoltaic plant. In teoretical is focused on notions, bussines plan, structure of bussines plan, cash flow. The practical part of work is focused on notions photovoltaic, solar radiation and concrete data for bussines plan and locality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní