Theses 

English Verbs Followed by an <i>-ing</i> Form and an Infinitive – Bc. Tatiana Bareková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Bc. Tatiana Bareková

Bakalářská práce

English Verbs Followed by an <i>-ing</i> Form and an Infinitive

English Verbs Followed by an <i>-ing</i> Form and an Infinitive

Anotace: Tato práce analyzuje katenativní slovesa, po kterých následuje sloveso v infinitivu nebo gerundiu. Cílem analýzy je dokázat rozdíly ve významu sloves “begin” a ”start” na sémantické úrovni. Práce se skládá z teoretického přehledu a z analýzy, která je založena na materiálech z Korpusu současné americké angličtiny a Britského národního korpusu. Výsledky jsou zhrnuty v závěru.

Abstract: The thesis deals with catenative verbs followed by an infinitive or an –ing form. The main objective of the analysis is to identify differences between “begin” and “start” on a semantic level. The thesis consists of theoretical background and analysis of material from the Corpus of the Contemporary American English and the British National Corpus. Findings are summarized in the conclusion.

Keywords: catenative verbs, begin, start, corpus, infinitive, gerund

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Anna Štohanzlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz