Bc. Tibor Botka, Ph.D.

Diplomová práce

Molekulární charakteristika ETA-konvertujících fágů izolovaných z klinických kmenů Staphylococcus aureus

Molecular characteristics of the ETA-converting phages isolated from clinical strains of Staphylococcus aureus
Anotace:
Diplomová práce se zabývá genomovou analýzou a molekulární charakteristikou genomu dvou dosud nepopsaných stafylokokových eta-pozitivních bakteriofágů z čeledi Siphoviridae, které byly indukovány a izolovány z klinických kmenů Staphylococcus aureus. Součástí genomu těchto bakteriofágů je gen kódující exfoliativní toxin A, který je hlavním agens při vzniku epidermolytických onemocnění. Nejčastěji jsou …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on genomical analysis and molecular characterization of two previously undescribed staphylococcal eta-positive bacteriophages of the family Siphoviridae. These phages were induced and isolated from clinical strains of Staphylococcus aureus. Their genomes contain a gene encoding exfoliative toxin A, which is the main agent of developement of epidermolytic diseases. Newborns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta