Bc. Radka Březíková

Master's thesis

Integrace dítěte se svalovou dystrofií v základní škole.

Integration of a child with muscular dystrofia in the primary education.
Abstract:
Stěžejním tématem této teoreticko-výzkumné diplomové práce je integrace dítěte se svalovou dystrofií v běžné základní škole. V první části seznamuji čtenáře s teoretickými východisky souvisejícími se společným vzděláváním žáků, zejména s pojmy: integrace a inkluze ve vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby žáků, podpůrná opatření, role asistenta pedagoga a školní zralost žáka. Dále jsou zde citována …more
Abstract:
This theoretical-causal diploma thesis deals with the integration of a child with muscular dystrophy in the regular elementary school. The first part introduces theoretical starting points in the area of the integration inclusion, common education of pupils with special educational needs, supporting measures, the role of an assistant, teacher and pre-school readiness of a pupil. Furthermore, the most …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language