Martin SIMOTA

Bakalářská práce

Karel Kryl: Básník a legenda českého folku

Karel Kryl: Poet and legend of Czech folk
Anotace:
V této bakalářské práci bude nastíněna problematiku folku, především jeho vzniku v Československu a poté si představíme písňovou tvorbu Karla Kryla a její recepci v jednotlivých desetiletích, od šedesátých let po léta devadesátá. Hlavní problematikou práce bude představit Karla Kryla z hlediska tematického jako autora písní nejen protestních, ale i milostných, satirických či písní vystavěných jako …více
Abstract:
In the introduction of this bachelor's thesis we will briefly describe the issue of folk genre and outline its origins in Czechoslovakia. Then we will introduce the song writing of Karel Kryl and its reception in particular decades, from the sixties to the nineties of the 20th century. The main issue of this thesis is to present Karel Kryl from a thematic point of view not only as an author of protest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIMOTA, Martin. Karel Kryl: Básník a legenda českého folku. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové)