Alice ROUSOVÁ

Bachelor's thesis

The Phenomenon of Video Games and their Influence on the Economic, Social and Moral Development of American Society

The Phenomenon of Videogames and their Influence on the Economic, Social and Moral Developement of American Society
Abstract:
My bachelor thesis is divided into two parts- the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with video games and their origin, how video games are closely connected with education and their use in the US military. The next chapters, which are found in the theoretical part, describe the video games and their cooperation with the film, especially with Hollywood. There is also …more
Abstract:
Moje bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o videohrách a jejich vzniku, o tom, jak jsou videohry úzce spojeny se vzděláváním a jejich využití v americké armádě. Další kapitoly, které se nacházejí v teoretické části, popisují videohry a jejich spolupráci s filmem, zejména s Hollywoodem. Je zde také zmíněn průmysl videoher a nejznámější herní společnosti …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Tomáš Hostýnek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROUSOVÁ, Alice. The Phenomenon of Video Games and their Influence on the Economic, Social and Moral Development of American Society. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.