Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Diplomová práce

Translating Metaphors within Political Discourse: The Case of EU

Translating Metaphors within Political Discourse: The Case of EU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem překladu metafor v rámci politického diskursu. Zmiňuje nejdůležitější vědecky diskutované aspekty překladu metafor, a sice otázku jejich přeložitelnosti, rozdíl klasického a konceptuálního přístupu k metaforám a typologie druhů metafor a strategií jejich překladu P. Newmarka. Metafora je následně představena coby důležitý nástroj použitelný v rámci strategií typických …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of translation of metaphors within political discourse. Most important aspects and problems of metaphor translation as presented by the discipline of translation studies are listed, namely, the problem of translatability, the difference of classical and conceptual approach to metaphor, and the typologies of metaphor types and metaphor translation strategies as compiled …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta