Aniello OLIVIERO

Bakalářská práce

Il protocollo fast track per la riabilitazione in seguito ad artroprotesi totale di ginocchio: caso clinico

The fast track protocol for rehabilitation following total knee arthroplasty: a clinical case
Abstract:
The integrated and multimodal application of the innovative Fast-Track(FT) strategy, based on evidence-based principles of Mini-Invasive Surgery(MIS) and Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), has led in the last decade to an optimization of functional recovery times, to a significant reduction in the average length of hospital stay and also to a big improvement in the post-operative quality of life …více
Abstract:
L'applicazione integrata e multimodale dell'innovativa strategiaFast-Track (FT), fondata su principi evidence-based di Chirurgia Mini-invasiva(MIS) ed Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), ha condotto nell'ultimo decennio ad una ottimizzazione dei tempi di recupero funzionale, ad una notevole riduzione della durata media di degenza ospedaliera nonché ad un netto miglioramento della qualit? di vita …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Davide Saccone

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLIVIERO, Aniello. Il protocollo fast track per la riabilitazione in seguito ad artroprotesi totale di ginocchio: caso clinico. Švýcarsko, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta