Bc. Robin Kocman

Bakalářská práce

Vliv Amnesty International (ve srovnání s ostatními organizacemi v oblasti lidských práv a fundraisingu)

Authority of Amnesty International (as compared with other organizations in the area of human rights and fundraising)
Anotace:
Tato bakalářská práce se v první části zaměřila na globální význam Amnesty International, spolupráci s ostatními organizacemi v oblasti lidských práv a na působení této neziskové organizace. V části praktické byla pozornost upřena k fundraisingovým aktivitám, konkrétně na direct dialogue. A to jak se přímo připravují direct dialogové kampaně a na školení zaměstnanců, kteří se na kampaních podílejí …více
Abstract:
This work is in its first part focused on the global meaning of Amnesty International, cooperation with others organization in the area of human rights and on activity of this non-profit organization. In the practical part attention was fix on to fundrasing activities, exactly to direct dialogue. How this campaigns are preparing and to training employees, who are involve in this campaigns.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní