Bc. Sandra Urbanová

Bakalářská práce

Spravedlivá odměna za práci

Rightful Award for Work
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je "Spravedlivá odměna za práci". Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se budeme zabývat rozborem platné právní úpravy v rozvržení šesti kapitol, tedy podáním souhrnného přehledu o spravedlivé odměně, jejího historického vývoje, dále pak její úpravy dle Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce, předpisů Evropské unie a v …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Rightful award for work. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I analyze current legislation in six chapters. The thesis provides a comprehensive overview of this concept, it's historical development, provisions under the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the Labour Code, regulations of the European Union and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: Mgr. Lucie Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní