Radek Londýn

Bachelor's thesis

Oceňování Asset Backed Securities

Anotácia:
Postup ocenění dluhopisů se skládá z několika fází, které budou nyní podrobně rozebrány. Veškeré výpočty jsou prováděny v programu Microsoft Excel, přičemž tabulky a výpočty z Microsoft Excel jsou součástí práce. Sloupce v tabulce obsahují tyto veličiny: období, vývoj jistiny, vyplacený úrok, vyplacenou jistinu, vyplacenou sumu, diskont k 1.12.2005, diskontované cash flow k 1.12.2005, diskont k 1.2 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2007
  • Vedúci: Jan Pígl
  • Oponent: Martin Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/2944

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.