Bc. Barbora Jelínková

Diplomová práce

Srovnání domácího násilí páchaného na ženách a na seniorech

The Comparison of the Domestic Violence against Women and against Seniors
Anotace:
Anotace: Tato diplomová práce se zabývá domácím násilím a to páchaném na ženách a na seniorech. Práce je zaměřená teoreticky a na základě získaným informací porovnávám domácí násilí na ženách a na seniorech, jelikož násilí na těchto skupinách má některé společné znaky a některé zcela odlišné. Práce je rozdělena celkem do čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí do podkapitol. První kapitola pojednává …více
Abstract:
Annotation: This thesis deals with domestic violence and against women and seniors.The thesis is focused theoretically and on the basis of information obtained by comparing domestic violence against women and the elderly, as the violence of these groups have some common features and some completely different.The thesis is divided into four main chapters, which are further divided into subsections. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Barbora. Srovnání domácího násilí páchaného na ženách a na seniorech. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN