Mgr. Lucie Černá

Diplomová práce

Problém rasové diskriminace a identity japonských Kanaďanů ve vybraných románech

Racial discrimination and identity of Japanese Canadians in selected novels
Anotace:
Tato diplomová práce se soustředí na historii japonských Kanaďanů a na analýzu vybraných románů napsaných autorkami japonského původu. Analýza se zaměřuje na romány Obasan a Itsuka Joy Kogawové a Chór hub (Chorus of Mushrooms) Hiromi Gotové. Teoretická část práce se věnuje dějinám japonských Kanaďanů. Zabývá se příčinami japonské emigrace, ale i jejími následky. Největší pozornost je věnována období …více
Abstract:
This Master's thesis focuses on the history of Japanese Canadians and on the analysis of three selected novels written by Japanese Canadians writers. The analysis focuses on novels Obasan and Itsuka by Joy Kogawa and Chorus of Mushrooms by Hiromi Goto. The theoretical part deals with the history of Japanese Canadians. It focuses on what caused the Japanese emigration and what happened next. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Romana Švachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta