Petra JELONKOVÁ

Master's thesis

Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky - okruh číslo a proměnná

The expected outputs in RVP ZV from mathematics - sphere number and variable
Abstract:
Tato práce je o očekávaných výstupech v RVP ZV z matematiky. V RVP ZV jsou čtyři okruhy. Psala jsem pouze jeden z nich - okruh číslo a proměnná.
Abstract:
This work is about The expected outputs in RVP ZV from mathematics. In RVP ZV are four spheres. I wrote only one of them - sphere number and variable.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 12. 2009
  • Supervisor: PaedDr. Milan Zelenka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JELONKOVÁ, Petra. Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky - okruh číslo a proměnná. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 11. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta