Jamil Yalcin Abdullayev

Bakalářská práce

Analyses of Sustainable Development Indicators in Azerbaijan and Georgia

Analýza cílů udržitelného rozvoje v Ázerbájdžánu a Gruzii
Anotace:
Tato práce charakterizuje a porovnává vývoj Ázerbájdžánu a Gruzie. Konkrétně to zahrnuje analýzu vybraných indikátorů vývoje v letech 2000 až 2019 a hodnocení skutečné úrovně rozvoje. První, teoretická část, je věnována základním teoriím a definici regionálního, regionálního a udržitelného rozvoje. Tato analýza rovněž zahrnuje čtyři cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs2030). Ve druhé analytické části …více
Abstract:
This thesis characterizes and compares the development of Azerbaijan and Georgia. Specifically,that includes an analysis of the selected development indicators between years 2000 and 2019, as well as evaluation of the actual level of development. The first, theoretical part, is determined to basic theories and definition of region, regional and sustainable development. Also this analysis includes four …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
  • Oponent: Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií