Theses 

Protiraketová obrana USA – Jan ZINDULKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Jan ZINDULKA

Bakalářská práce

Protiraketová obrana USA

Missile defence of the USA

Anotace: Tato práce si klade za cíl představit protiraketovou obranu USA a to především v souvislosti s jejími prostorovými aspekty. Úvodní část práce mapuje historický vývoj konceptů obrany proti balistickým raketám, které byly vždy zásadně ovlivněny aktuální politickou reprezentací. Následující část popisuje technické parametry protiraketového systémů původně vyvíjeného pouze k ochraně amerického území, přičemž v současné době se počítá s jeho integrací v rámci Severoatlantické aliance. Předposlední část se věnuje reakcím letitých rivalů Ruska a Číny na ambiciózní americké obranné projekty, které hrají důležitou roli ve vzájemných vztazích. Poslední část se zabývá postoji spojeneckých států k záměru vybudovat protiraketový deštník nad evropským kontinentem. V této souvislosti práce sleduje také dění kolem uvažované výstavby radarové základny v České republice.

Abstract: The aim of this work is to introduce anti-missile defense of the USA, mainly in connection with its spatial aspects. The introductory part of the work maps the historical development of concepts of defense against ballistic missiles that had always been crucially influenced by contemporary political situation. Following part describes the technical parameters of anti-missile system, originally developed only for defense of American territory where currently it is intended to be integrated in the frame of North Atlantic Alliance. Next part focuses on reactions of long-standing rivals - Russia and China - to the ambitious defense projects of the USA that play an important role in mutual relationships. Last part deals with attitudes of allied states to the intention to build an anti-missile umbrella over the European continent. In this respect we also follow the events connected with considered building of radar base in the Czech Republic.

Klíčová slova: Protiraketová obrana, USA, Rusko, Severoatlantická aliance, darebácké státy, balistické rakety, antirakety, BMD

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ZINDULKA, Jan. Protiraketová obrana USA. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz