Bc. Lukáš Steiniger

Diplomová práce

Výkon trestu odnětí svobody v českých věznicích

Execution of imprisonment in Czech prisons
Anotace:
Poté, co byl na našem území zrušen trest smrti, je trest odnětí svobody tím nejpřísnějším trestem, který může být uložen. Představuje nejcitelnější zásah do života jedince, který je v demokratickém právním státě možný. Tato diplomová práce se v první řadě zabývá základním právním rámcem výkonu trestu odnětí svobody v ČR i Evropě. Dále popisuje základní statistická data výkonu trestu odnětí svobody …více
Abstract:
After the death penalty was abolished in our territory, imprisonment is the most severe punishment that can be imposed. It represents the most sensitive intervention in the life of an individual that is possible in a democratic legal state. This diploma thesis primarily deals with the basic legal framework for the execution of prison sentences in the Czech Republic and Europe. It also describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Děkan
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní