Eva Svobodová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Paliativní péče v domovech pro seniory

Abstract:
Tématem mé absolventské práce je paliativní péče v domovech pro seniory. Domovy pro seniory jsou zařízení, kde se taktéž setkáváme se smrtí. Pracovníci jsou připraveni na poskytování péče vedoucí ke kvalitnímu prožívání zbytku života, ale málokdy jsou připraveni poskytnout stejnou péči umírajícím. Paliativní péče se zaměřuje na komplexní bio-psycho-socio-spirituální potřeby, poskytované umírajícím …more
Abstract:
The topic of my thesis is palliative care in the homes for the elderly. Homes for the elderly are facilities where we also meet with death. Nurses are ready to provide care that leads to a quality experience of the rest of their lives, but they are rarely ready to provide the same care for the dying people. Palliative care is focused on the complex physiological-psychological-social-spiritual needs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Reader: Mgr. Petra Chovancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce