Bc. Věra Urbanová

Bakalářská práce

Logo a slogan v komunikaci realitních společností

Logo and Slogan in communication of real estate companies
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda logo se sloganem mohou ovlivnit percepci firmy z pohledu její úspěšnosti ze strany zákazníků. Teoretická východiska byla doplněna dotazníkovým šetřením, které mělo za cíl analyzovat vnímání loga a sloganu konkrétní realitní kanceláře. Ze zjištěných dat byla potvrzena hypotéza, že podle více než poloviny zákazníků logo společně se sloganem ovlivňuje jejich vnímání …více
Abstract:
The aim of the thesis was to determine whether the logo with the slogan may effect the perception of the company in terms of its business prosperity from customers side. Theoretic part was completed by questionnaires results with the goal to analyze the perception of the logo and slogan of a particular real estate. Used data confirmed the hypothesis that more than half of the customers confirm that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace