Bc. Lenka Šimůnková, DiS.

Diplomová práce

Postoje společnosti k lidem se zdravotním postižením

Social arttitudes towards handicapped people
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou přístupů společnosti k lidem se zdravotním postižením se snahou upozornit na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jež patří dlouhodobě k nejožehavějším problémům v oblasti zaměstnanosti. Teoretická část se zaměřuje na vymezení klíčových pojmů, klasifikaci zdravotního postižení a znevýhodnění, vymezuje jednotlivé druhy zdravotního postižení …více
Abstract:
Dissertation considers problems with social attitudes towards people with health handicap with endeavour to point out problems with employment of people with health handicap which belongs in the long term to the most serious problems in the sphere of employment. Theoretical part targets the determination of keywords, classification of health handicap and disadvantage, specifies certain types of health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta