Mgr. Galina Bartošová

Diplomová práce

Koncernové právo v zákoně o obchodních korporacích ve srovnání s úpravou v obchodním zákoníku a v mezinárodním srovnání

Regulation of the Groups of Undertakings in the New Czech Corporate Law in Comparison with the Previous Law and with some Foreign or International Solutions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá změnami v koncernovém právu provedenými v souvis- losti s velkou rekodifikací soukromého práva k 1.1.2014. Autorka provádí zejména kompa- raci úpravy koncernového práva v obchodním zákoníku s úpravou v zákoně o obchodních korporacích a s použitím odborné literatury poukazuje na možná praktická i výkladová rizika, která nová regulace představuje pro účastníky podnikatelského …více
Abstract:
This thesis deals with revisions of the law of corporate groups as a part of the Czech private law recodification which came into force on January 1st, 2014. The author of the thesis mainly compares both regulations of the old Commercial Code and the new Business Corporation Act and based on the literature, points out possible practical and intepretative risks of being a corporate group member. A part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta