Bc. Martin Kuchynka

Diplomová práce

Analýza spotřebitelského chování

Analysis of consumers behaviour
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování na trhu s alternativním financováním se zaměřením na firmy využívající faktoring. Pro teoretický základ byl využit International Marketing & Purchasing Model (IMP Model), díky kterému byly definovány základní prvky modelu, které byly nadále rozpracovány na jednotlivé faktory. Teoretická část, která se zabývá spotřebitelským chováním …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the analysis of consumer behaviour on the alternative finance market focused on companies using factoring. The basic elements of the model, which were created on the theoretical background of the International Marketing& Purchasing Model (IMP Model), were elaborated into each measured factor. The theoretical part deals with the concept of consumer behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management