Bc. Miloš Fecko

Bakalářská práce

Device art a prípadová štúdia Device_art festival 2012/2013

Device art and case study of Device_art festival 2012/2013
Abstract:
In this work "Device art a prípadová štúdiá Device_art festival 2O12/2013" is a phenomenon Device art, its history and definition. The first part will focus on the Device performance art, as a new form of applied art, which I see as a historical success or robotic art. The second part focuses on the analysis of the dramaturgical Device art festival in Zagreb-Praha, who in 2013 also focused on the Czech …více
Abstract:
V Bakalárskej práci“Device art a prípadová štúdia Device art festival 2012/2013” predstavím fenomén Device art, jeho históriu a definíciu. V prvej časti prácesa zameriam na predstavenie Device art, ako novej formy užitého umenia, ktorú chápem ako historického pokračovateľa robotického umenia. Druhá časť je zameraná na dramaturgickú analýzu festivalu Device_art Zagreb-Praha, ktorý sa v roku 2013 zameriava …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.