Bc. Leoš Mátl

Bakalářská práce

San Giovanni in Fonte: Doctrine and Ritual

San Giovanni in Fonte: Doctrine and Ritual
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je budova baptisteria San Giovanni in Fonte v Neapoli. Datace této stavby se pohybuje v rozmezí mezi 4. a 6. stoletím. Cílem následující studie je kromě reflexe předchozí bibliografie i představení architektonické roviny stavby doplněné o popis a ikonografickou interpretaci dochované mozaikové výzdoby. Tu však s přihlédnutím k osobě (potenciálního) zakladatele baptisteria …více
Abstract:
The topic of this thesis is San Giovanni in Fonte – a paleochristian baptistery in Naples. The dating of this building ranges between the 4th and the 6th century. The goal of this study is apart from a reflection of a previous research also presenting an architectonical dimension of the baptistery enhanced by a description and an iconographical interpretation of a preserved mosaic decoration. However …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: PhD Chiara Croci

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění