František Bujnoch

Bakalářská práce

Implementace webové aplikace ?Metriky IS/ICT?

Anotace:
Práce se zabývá oblastí metrik IS/ICT. Analyzuje problematiku popisu metrik IS/ICT. Stanovuje systém jejich klasifikace pro použití v databázové aplikaci. Na základe výsledku analýzy pak práce formuluje zadání pro databázovou aplikaci. Přínosem práce je kromě formulace laického úvodu do problematiky hlavně navržení numerického mechanismu hledání vhodných metrik pro nasazení ve specifikovaném podniku …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2006
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: Petr Vostrý, Jan Nováček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/653

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.