Marek SOVÁK

Diplomová práce

Evaluace efektivity vytrvalostního tréninku s využitím konceptu Nordic running u hráčů kopané ve věku 14-15 let.

Evaluation of the effectiveness of endurance training using the concept of Nordic running for football players aged 14-15.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem Nordic runningu na lokálně dynamickou a globální aerobní vytrvalost u chlapců staršího školního věku. Teoretická část se věnuje Nordic runningu, objasněním základních pojmů, jeho historii, charakteristice a technice běhu. Práce se dále věnuje popisu staršího školního věku, trenéra a vztahu mezi nimi. Jsou charakterizovány tréninkové metody, proces motorického učení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of Nordic running on locally dynamic and global aerobic endurance at boys of older school age. The theoretical part deals with Nordic running, clarification of basic concepts, its history, characteristics and running techniques. The work also describes the older school age, the role of coach and the relationship between them. Training methods, motor learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVÁK, Marek. Evaluace efektivity vytrvalostního tréninku s využitím konceptu Nordic running u hráčů kopané ve věku 14-15 let.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta