Ing. Tomáš Rys

Bakalářská práce

Sportovní marketing jako efektivní a všestranný nástroj propagace

Sport Marketing as an Effective and Versatile Promotional Tool
Anotace:
Práce je zaměřena na téma sportovního marketingu. Teoretická část této práce se zabývá základními pojmy marketingu a integrované marketingové komunikace. Je zaměřena na problematiku sportovního marketingu jako konceptu sjednocujícího sponzoring, reklamu, PR, podporu prodeje a sportovní události. Praktická část přináší analýzu stávající situace ve vybraném sportovním klubu z hlediska nabídky reklamní …více
Abstract:
The work is focused on sports marketing. The theoretical part of this theses deals with fundamental professional terms of marketing and integrated marketing communications. It focuses on the issues of sports marketing as a unifying concept sponsorship, advertising, public relations, sales promotion, and sports events. The practical part presents the analysis of the current situation in selected sports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní