Veronika Dančíková

Bakalářská práce

Využití přístroje Micronaire SDL019A pro měření jemnosti nebavlněných typů vláken

Useability of machine Micronaire SDL019A for measurement fineness of noncotton types of fibre
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením jedné ze základních vlastností vláken, jemností. Cílem práce bylo nalezení vhodných měřících parametrů a vytvoření návodu pro měření na přístroji MICRONAIRE SDL 019A, tak aby se dal použít i pro měření jemnosti jiných než bavlněných vláken, pro která je určen. V první části práce jsou shrnuty používané způsoby výpočtu a metody zjišťování jemnosti, v druhé, experimentální …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with measurement of important property of fibers, fiber fineness. The aim of the work was to find suitable measuring parameters and to create measurement procedure for MICRONAIRE SDL 019A, so that it could also be used for fineness measurement of non-cotton fibers (it was originally designed for cotton). The first part of the thesis summarizes main methods for fiber fineness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dančíková, Veronika. Využití přístroje Micronaire SDL019A pro měření jemnosti nebavlněných typů vláken. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní