Bc. Jarmila HOLÍKOVÁ

Diplomová práce

Výchova dítěte v rodině osamělé matky

Upbringing a child in a single mother´s family
Anotace:
Tato dipolomová práce se zabývá problematikouv výchovy dětí v rodinách osamělých matek. Teoretická část je pojata jako vhled do dané problematiky. Nejprve jsem se zabývala osamělými matkami v historickém kontextu a v současnosti. Zvláštní pozornost jsem věnovala tomu, jak bylo na osamělé matky pohlíženo společností v minulosti a jak je tomu nyní. Dále jsem osamělé matky analyzovala z psychologického …více
Abstract:
This thesis deals with problems of upbringing single mothers´children. The theoretical part approaches the given problemes. First I dealt with single mothers in the historical context and at present. I paid a special attention to the facts how single mothers were looked on by the society in the past and how they are looked on nowadays. Next, I analysed the single mothers from the psychological point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 19327

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ivana Marášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÍKOVÁ, Jarmila. Výchova dítěte v rodině osamělé matky. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma