Theses 

Výchova dítěte v rodině osamělé matky – Bc. Jarmila HOLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jarmila HOLÍKOVÁ

Diplomová práce

Výchova dítěte v rodině osamělé matky

Upbringing a child in a single mother´s family

Anotace: Tato dipolomová práce se zabývá problematikouv výchovy dětí v rodinách osamělých matek. Teoretická část je pojata jako vhled do dané problematiky. Nejprve jsem se zabývala osamělými matkami v historickém kontextu a v současnosti. Zvláštní pozornost jsem věnovala tomu, jak bylo na osamělé matky pohlíženo společností v minulosti a jak je tomu nyní. Dále jsem osamělé matky analyzovala z psychologického hlediska. Následně jsem popisovala specifika úplných a neúplných rodin, zabývala jsem se výchovou dítěte v neúplné rodině a také jsem se zaměřila na různé výchovné styly. V praktické části jsem se zabývala kvalitativním výzkumem. Uskutečnila jsem rozhovoroy s 5-ti osamělými matkami a 1 introspektivní náhled. Výsledky jsem následně kódovala a vyhodnocovala.

Abstract: This thesis deals with problems of upbringing single mothers´children. The theoretical part approaches the given problemes. First I dealt with single mothers in the historical context and at present. I paid a special attention to the facts how single mothers were looked on by the society in the past and how they are looked on nowadays. Next, I analysed the single mothers from the psychological point of view. Consequently I described particularities of complete and incomplete families, I dwelt on upbringing children in incomplete families and I also focused on different formative styles. As for the practical part, I dealt with the qualitative research. I carried out interviews with five single mothers and one introspective insight. Finall, I coded and evaluated the results.

Klíčová slova: výchova, dítě, osamělá matka, osamělý rodič, otec, rodina, úplná rodina, neúplná rodina, výchovné styly, autoritativní výchova, liberální výchova, demokratická výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Identifikátor: 19327

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ivana Marášková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19327 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

HOLÍKOVÁ, Jarmila. Výchova dítěte v rodině osamělé matky. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz