Eva ZELOVÁ

Bakalářská práce

Vliv cvičení metodou Nordic Walking na stav fyzické zdatnosti a stav pohybového systému

Effect of Exercising by the Nordic Pole Walking Technique on Fitness and Condition of the Musculoskeletal System
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o změně stavu fyzické zdatnosti a pohybového systému vlivem pravidelně vykonávané vytrvalostní pohybové aktivity ? Nordic Walking. V rámci pohybového systému, jsem se zaměřila na tělesné složení, somatometrii a postavení ramenního pletence při vzpřímeném stoji. V teoretické části byly popsány znalosti o pozitivním vlivu vytrvalostního tréninku a specifické pozitivní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to examine the changes of fitness and musculosceletal system due to periodically excercised endurance motion activity. Within muscolosceletal system, I have focused on body composition, somatometry, and the shoulder plait position in standing posture. The theoretical chapter summarizes knowledge about positive effects of endurance training and more specifically Nordic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELOVÁ, Eva. Vliv cvičení metodou Nordic Walking na stav fyzické zdatnosti a stav pohybového systému. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta