Bc. Veronika Konečná

Master's thesis

E-Government a průhlednost veřejné správy

E-Government and public administration transparency
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na roli e-governmentu ve zprůhledňování veřejné správy. První kapitola analyzuje vazbu mezi principem průhlednosti a otevřenosti veřejné správy a principem odpovědnosti. Dále je vymezeno pojetí těchto dvou principů a nástroje, které je mají podporovat. Druhá kapitola se věnuje teorii a praxi e-governmentu ve zprůhledňování VS se zaměřením na zahraničí. Na ni navazuje prakticky …more
Abstract:
The thesis focuses on the role of e-government in increasing of the transparency of public administration. The first chapter analyzes the link between the principle of transparency and openness of public administration and the principle of accountability. It is also defined the concept of these two principles and tools that are supposed to support them. The second chapter is devoted to the theory and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta