Bc. Valérie VAŠÁKOVÁ

Diplomová práce

Postavení města Hulín ve smíšeném modelu veřejné správy

Position of town Hulin in mixed model of public administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Postavení města Hulín ve smíšeném modelu ve-řejné správy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje výklad základních teoretických pojmů, které úzce souvisí s tématem postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy. Praktická část zahrnuje socioekonomickou analýzu města Hulín, reformu veřejné správy a územní samosprávy …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a Position of the Town of Hulín in a Mixed Model of a Pub-lic Administration. My diploma thesis is divided into two parts. There is a theoretical and a practical part. The theoretical part contains definitions of theoretical conceptions which are closely related to the topic of the position of villages and regions in the mixed model of a public administration. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12763

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÁKOVÁ, Valérie. Postavení města Hulín ve smíšeném modelu veřejné správy . Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2039

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.