Bc. Kateřina Pelcová

Diplomová práce

Obraz Lužice na stránkách časopisu Slovanský přehled v letech 1898-1914

An Image of Lusatia on Pages of Slavic Overview Magazine in 1898-1914
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice Lužických Srbů. Úkolem práce je shromáždění článků zabývajících se lužickosrbskou tematikou, jejich rozbor a následné zhodnocení očima tehdejšího čtenáře časopisu. Články jsme čerpali z materiálů časopisu Slovanský přehled, naši pozornost jsme zaměřili na první období vydávání časopisu (1898–1914).
Abstract:
This thesis deals with the issue of the Sorbs. The task of the paper is gathering articles with Sorbian topics, their analysis and subsequent evaluation from the point of view of the readers of this magazine. The materials were gained from Slavic Overview Magazine, we focused our attention on the first period of publishing a magazine (1898–1914).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Filologicko-areálová studia