Bc. Lenka Dvořáková

Diplomová práce

Efekt pohybové léčby na chronotropní odpověď, aerobní kapacitu, metabolické parametry a krevní tlak u žen s metabolickým syndromem

Effect of exercise therapy on chronic response, aerobic capacity, metabolic parameters and blood pressure in women with the metabolic syndrome
Anotace:
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv 3měsíční pohybové léčby na chronotropní odpověď, aerobní kapacitu, krevní tlak, metabolické a antropometrické parametry souboru obézních žen s metabolickým syndromem (MS) ve srovnání se souborem bez metabolického syndromu (NMS). Před začátkem a po ukončení rehabilitačního programu byly stanoveny antropometrické parametry (BMI, tělesná hmotnost, obvod pasu), metabolické …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the effect of 3-month exercise therapy on chronotropic response, aerobic capacity, blood pressure, metabolic and anthropometric parameters in obese women with and without metabolic syndrome (MS). Before and after the rehabilitation program anthropometric parameters (BMI, body weight, waist, waist circumference), metabolic parameters (glycaemia, HDL-cholesterol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta