Theses 

Post China 16: Competition for Chinese exports – Vladimír Lang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vladimír Lang

Diplomová práce

Post China 16: Competition for Chinese exports

Post China 16: Konkurence pro čínský export

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností exportu Číny na světovém trhu v kontextu vývoje čínské ekonomiky. Hlavním tématem práce je otázka, zda Čínský export ztrácí své dominantní postavení ve prospěch skupiny rozvíjejících se zemí označovaných jako Post China 16. V první kapitole jsou představeny makroekonomické ukazatele, jejichž vývoj ovlivňuje konkurenceschopnost dané ekonomiky při exportu. V druhé kapitole je analyzován vývoj těchto ukazatelů v ekonomikách označovaných jako Post China 16. Analýza se zabývá otázkou, zda vývoj těchto ukazatelů naznačuje změny v konkurenceschopnosti Číny a vybraných rozvíjejících se ekonomik. Závěrečná kapitola obsahuje ekonometrický model, který testuje vliv vybraných ukazatelů na vývoj exportu napříč jednotlivými sektory ekonomik zemí ze skupiny Post China 16. Tento model potvrzuje, že vybrané ukazatele převážně ovlivňují export tak, jak předpokládá teorie. Dále se ukazuje, že vliv na některá odvětví je větší než na jiná. Závěry modelu jsou však limitovány nedostatky v použitých datech.

Abstract: This thesis examines the evolution of China's economy and the competitive position of its exports in the international market. The thesis explores whether China is losing its competitive edge in export to the group of developing countries called Post China 16. First chapter identifies macroeconomic variables that significantly influence exports of a specific economy. Second chapter discusses the development of selected economic variables in Post China 16 economies. It studies whether the development of selected variables reveals possible changes in the competitive position of China and selected developing countries. Final part of the thesis develops an econometric model that tests the influence of selected variables on development of exports across several industries of The Post China 16 economies. Results confirm that most of the variables influence exports as the theory predicts and that the influence is higher in some industries than others. However, the model has limitations due to the shortcomings of the data.

Klíčová slova: Čína, produktivita práce, jednotkové mzdové náklady, export

Keywords: labor productivity, China, unit labor costs, export

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Lukáš Kučera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51582


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:04, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz