Martin ŠTUMPA

Bakalářská práce

Atlas konkurenceschopnosti českých měst - Středočeský kraj

Czech Urban Competitiveness Atlas - Středočeský region
Anotace:
Pojem konkurenceschopnosti regionů je ve vědecké komunitě stále diskutovaným a neujasněným pojmem. Tato práce se snaží nastínit úvod do problematiky a na základě jednoho z mnoha modelů vytvořit atlas konkurenceschopnosti. Jako výchozí model byl zvolen třífaktorový model od Roberta Hugginse z roku 2003 upravený dle českého kontextu. Jako oblast zájmu byl vybrán největší kraj Česka, tedy Středočeský …více
Abstract:
The notion of competitiveness of region is in the scientific community still under the discussion and the mean of the notion is unclear. This thesis aims to brief look at issues of the notion and based on one the many models create atlas of competitiveness. As the base model was chosen 3-factor model by Robert Huggins from 2003. The model was edited to match Czech context. As the area of interest, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTUMPA, Martin. Atlas konkurenceschopnosti českých měst - Středočeský kraj. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta