Martin ŠTUMPA

Bachelor's thesis

Atlas konkurenceschopnosti českých měst - Středočeský kraj

Czech Urban Competitiveness Atlas - Středočeský region
Abstract:
Pojem konkurenceschopnosti regionů je ve vědecké komunitě stále diskutovaným a neujasněným pojmem. Tato práce se snaží nastínit úvod do problematiky a na základě jednoho z mnoha modelů vytvořit atlas konkurenceschopnosti. Jako výchozí model byl zvolen třífaktorový model od Roberta Hugginse z roku 2003 upravený dle českého kontextu. Jako oblast zájmu byl vybrán největší kraj Česka, tedy Středočeský …more
Abstract:
The notion of competitiveness of region is in the scientific community still under the discussion and the mean of the notion is unclear. This thesis aims to brief look at issues of the notion and based on one the many models create atlas of competitiveness. As the base model was chosen 3-factor model by Robert Huggins from 2003. The model was edited to match Czech context. As the area of interest, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015
Accessible from:: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTUMPA, Martin. Atlas konkurenceschopnosti českých měst - Středočeský kraj. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta