Petra ŠTIRBLOVÁ

Diplomová práce

Jan Palach - das Echo seiner Tat im interkulturellen Kontext

Jan Palach - echo of his act in intercultural context
Abstract:
Jan Palach is still very popular as a topic for literature and movies. He became world-wide known for his extraordinary act. The theme of this diploma thesis is the analysis and interpretation of selected works of certain Czech, German and Czech-German authors who chose Jan Palach and his act as a starting point for writing poems, novels or theatrical dramas. This cross-genre range is used for intercultural …více
Abstract:
Jan Palach je jako námět literárního i filmového zpracování stále velmi populární. Po celém světě vešel ve známost svým neobyčejným činem. Tématem předkládané diplomové práce je analýza a interpretace vybraných děl českých, německých tak i česko-německých autorů, kteří si Jana Palacha a jeho čin vybrali jako východisko pro napsání básní, románů či divadelních her. Toto multižánrové rozpětí slouží k …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTIRBLOVÁ, Petra. Jan Palach - das Echo seiner Tat im interkulturellen Kontext. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.