Vítek FÜRBACHER

Bakalářská práce

Návrh pasivního domu s vytápěním pomocí tepelného čerpadla

Proposal of passive house heated by heat pump
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na uvedení do problematiky rodinných pasivních domů a jejich vytápění. Jsou zde popsány způsoby jak docílit u rodinného domu pasivního standardu více způsoby. V této práci byl vytvořen návrh vytápění pasivního domu. Návrh řešení vytápění pasivního rodinného domu je realizován pomocí tepelného čerpadla napojeného k otopné soustavě i k soustavě připravující teplou užitkovou …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on introduction family passive houses issues and issues of heating. There are described several ways to achieve passive house standard. A passive house heating has been designed in this thesis. The solution design is realized by a heat pump, which is connected to a heating system and also to a system preparing hot water. The solution provides an adjustable heating, hot …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Hromádka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FÜRBACHER, Vítek. Návrh pasivního domu s vytápěním pomocí tepelného čerpadla. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/