Ilona NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Využití vybraných balančních pomůcek ve sportu

The use of balance aids in sport
Anotace:
Bakalářská práce je svým obsahem zaměřena na představení balančních pomůcek a jejich využití ve sportu. Cílem bakalářské práce je vytvořit zásobník cviků na uvolnění, protažení a posílení s balančními pomůckami a jejich následné využití ve vybraných sportech. V kapitole teoretická východiska budou shrnuty dostupné informace k problematice balančního cvičení a současně budou charakterizována jednotlivá …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the presentation of balance aids and their use in sport. The aim of the thesis is to create a list of release exercises, stretching and strengthening with balancing aids and their subsequent use in selected sports. The theoretical background chapter will summarize available information on the problem of balancing exercises and at the same time will characterize the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Hana Kabešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Ilona. Využití vybraných balančních pomůcek ve sportu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport