Theses 

Od 3D skenování po 3D tisk – Kateřina Hájková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví

Kateřina Hájková

Diplomová práce

Od 3D skenování po 3D tisk

From 3D scanning to 3D printing

Anotace: Cílem diplomové práce je snaha poukázat na možnost vytvořit faksimile archiválií na základě moderních technologií jako je 3D skener a 3D tiskárna a popsat možnosti využití takto získaných modelů. Práce je rozdělena do dvou základních celků, první je teoretická a druhá praktická část. Teoretická část je rozdělena do čtyř celků jmenovitě: archivnictví a 3D technologie, technologie skenování, proces digitalizace 3D objektů a v neposlední řadě 3D tisk. Praktická část obsahuje samotný proces od naskenování pečetě 3D skenerem, přes úpravu modelu v počítači, až po následný 3D tisk a jeho modelování po vytištění. Dále je zde porovnávána výsledná faksimile s originální listinou a pečetí, kde je rozebíráno také to, jaké jsou zde výhody, nevýhody při využití těchto technologií v archivní praxi a jiných institucích.

Abstract: The aim of the Diploma thesis is to point out the possibility to create facsimile of archival materials based on modern technologies, such as 3D scanner and 3D printer, and to describe possibilities of created models. The thesis is divided into two basic units, the first one is theoretical and the other one is practical.The theoretical part is divided into four units: archiving and 3D technology, scanning technology, the process of digitizing 3D objects and last but not least part is 3D printing.The practical part includes the process from scanning by 3D scanner, modifying the model in the computer to subsequent 3D printing and modeling after printing. It also compares the resulting faksimile with the original document and test, which also discusses the advantages, disadvantages of using these technologies in archive practice and other institutions.

Klíčová slova: skener, pečeť, 3D tiskárna, 3D skener, faksimile

Keywords: scanner, seal, 3D printer, 3D scanner, facsimile

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pokorný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz