Nikol MIKOLÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Pohled veřejnosti na očkování

Public view of vaccination
Anotace:
Téma závěrečné práce je zaměřeno na povinnou vakcinaci dětí v České republice. Problematika týkající se očkování je v dnešní době velice aktuálním tématem a rodiče dětí jsou zahlceni mnoha informacemi na základě kterých jsou jistým způsobem ovlivňováni. Rozhodnutí všech rodičů má dopad, jak na dítě samotné, tak ale i na společnost, jelikož očkování nabývá v tomto ohledu významu díky kolektivní imunitě …více
Abstract:
The topic of the final thesis is focused on the compulsory vaccination of children in the Czech Republic. Vaccination issues are a very present topic today, and children's parents are become overloaded with a lot of information, which may influence their views. The decision of all parents has an impact on both the child itself and society, as vaccination is gaining importance in this respect to herd …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Hozák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKOLÁŠOVÁ, Nikol. Pohled veřejnosti na očkování. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví