Bc. Jakub Hajtmar

Diplomová práce

Vliv bikrosového tréninku na balanční schopnosti dětí

Impact of BMX training on balance abilities of children
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění zda má bikrosový trénink vliv na balanční schopnosti dětí mladšího školního věku. To bylo zjišťováno pomocí porovnání výsledků vybraných testů, které byly provedeny vzorkem dětí jezdících bikros a vzorkem dětí z běžné populace.
Abstract:
The thesis is focused on BMX training impact on balance skills of younger learners. That was done by comparing the results of selected tests which were caryed out by the group of BMX children and by group of other children.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy